BHV in 4 uur herhalen

(BHV) Bedrijfshulpverlening in 4 uur herhalen (BHV)

| BHV TRAINING ALPHEN AAN DEN RIJN | BHV TRAINING NIEUWKOOP | BHV EVENT NEDERLAND |

BHV | BEDRIJFSHULPVERLENING | BASISHULPVERLENING

Fire Rescue B.V. is de meest uitdagende en praktische opleider van Nederland. Veel van onze ideeën worden overgenomen door andere opleiders en drukken daar hun eigen stempel op. Dit vinden wij als opleidingsinstituut prachtig en waarderen het enorm. Zo worden Nederland steeds veiliger en worden meer mensen enthousiast om bedrijfshulpverlener te worden. Naar de toekomst toe zullen steeds meer organisaties, instellingen en verenigingen een BHV organisatie nodig hebben. Fire Rescue B.V. biedt graag zijn hulp aan. Andere opleiders noemen zichzelf de goedkoopste opleider van Nederland. Wij denken daar anders over. Bij ons krijgt u veel meer professionaliteit voor minder geld. Dit zeggen wij niet alleen, dit zult u ervaren. Daag ons uit.

webshop icon

    PDF

Het is nu ook mogelijk om uw BHV in 4 uur te herhalen bij Fire Rescue B.V.
In deze 4 uur behandelen wij alleen die zaken, die u als werkgever interessant vind en waar u genoegen mee
neemt. Wij zijn van mening dat een volledige herhaling 6 effectieve uren in beslag neemt, maar merken steeds
vaker dat de markt vraagt om kortere cursussen tegen scherpe tarieven.

De werkgever is verantwoordelijk voor de geoefendheid van de BHV organisatie en de daarbij behorende opleiding.
Uiteindelijk bepaald u de opleidingsvorm en de geoefendheid. Worden uw werkzaamheden niet in een risicovolle
omgeving verricht en komen er uit de restrisico's geen grote problemen naar voren, kunt u kiezen voor een kortere
BHV herhalingstraining.

Fire Rescue B.V. trekt echter wel een hele duidelijke lijn bij de 4 uurs training.
Bij ons gaat kwaliteit en professionaliteit boven kwantiteit. Wij geven deze training dan ook alleen aan uw
onderneming, als u daadwerkelijk kunt aantonen, dat uw bedrijf, instelling of vereniging niet in de risico klasse valt.

Wie zijn verplicht vanuit goed werkgeverschap een 6 uur durende cursus te volgen en kunnen niet deelnemen
aan deze "Fire Rescue bedrijfshulpverlening in 4 uur herhalen" training:
- Kinderopvang (alle vormen van; kinderdagverblijven en kinderopvang)
- Grote winkels
- Sportcentra (Fitness centra, sporthallen en zwembaden)
- Verpleeghuizen en ouderenopvang
- Hotels
- Discotheken

fr-image 012

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een
organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen
(zoals brand en ongevallen)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlening neemt een prominente plaats in als het gaat om brandveiligheid en de respons op een
dreigende situatie, zoals eerste noodhulp of dreigende brandcalamiteit.

Bij het vaststellen van uw BHV organisatie maakt Fire Rescue gebruik van een aantal essentiele vraagstellingen.
De antwoorden op deze vragen, vormen de basis voor uw BHV training. Elke training is bij ons uniek en dat
merkt u meteen tijdens onze les.

- Is de BHV organisatie voor brandbestrijding en acute hulpverlening bij calamiteiten inhoudelijk toereikend?
- Is de BHV organisatie op de betreffende lokatie recentelijk getraind op het functioneren in noodsituaties?
- Is de alarmering van de Bedrijfshulpverlening conform de afgesproken procedures geregeld?
- Verloopt de samenwerking tussen de BHV organisatie en de hulpverleningsdiensten goed?
- Reageert de BHV organisatie op locatie adequaat op calamiteiten?
- Wat was het laatste incident, waar uw BHV organisatie heeft moeten optreden?

BHV is niet zomaar Bedrijfshulpverlening. BHV moet maatwerk zijn. Als we de zorg als voorbeeld nemen,
zien wij dat daar een ander soortige inzet en samenwerking wordt gevraagd tussen zorginstellingen en
de betrokken hulpverleners. Minder tot niet-zelfredzame bewoners brengen risico's met zich mee,
welke door goede training en voorlichting, met bedrijfshulpverlers moet worden gedekt.
Het is erg belangrijk dat de mindset in zorginstellingen, is gericht op het beperken van risicovolle situaties
(vluchtroutes niet blokkeren, aanwezigheid van BHV, controle brandblusmiddelen, enz.) en dat het personeel
verantwoordelijkheidsbesef toont, wil leren van voorgaande calamiteiten en veiligheid vanzelfsprekend wordt.

Veiligheid kent verschillende dimensies:

  • Veiligheid voor het personeel;
  • Veiligheid voor bezoekers;
  • Veiligheid voor derden;
  • Veiligheid voor de samenleving;
  • Veiligheid voor Uzelf is het allerbelangrijkste.

De bedrijfsveiligheid en de daarbij behorende brandveiligheid wordt bereikt als bepaalde schakels samenvallen.
Het is dan ook een samenspel tussen:

  • de mens (menselijke kenmerken);
  • de organisatie (procedures, plannen taken, rollen);
  • de bouwkundige en installatietenchnische voorzieningen (gebouwkenmerken);
  • het feitelijke gebruik van het gebouw;
  • het repressievermogen van de brandweer.

 fr-image 022