LPEV

De eerstehulpopleidingen van de Stichting LPEV zijn voor Nederlandse EHBO begrippen absoluut een nieuwe uitdaging voor eerstehulpverleners. De Stichting LPEV heeft eerstehulpopleidingen op een hoger niveau ontwikkeld om te voorzien in de opleidingsbehoefte tussen de traditionele (leken) EHBO en de professionele eerstehulp.Ontdek en ervaar onze unieke en vernieuwende eerstehulpopleidingen.

Fire Rescue B.V. is aangesloten bij de Stichting LPEV en mag deze opleidingen voor U verzorgen. Daarnaast worden instructeurs van Fire Rescue veelvulidg ingezet om LPEV opleidingen en de herhalingslessen te verzorgen.

LPEV, de nieuwe trend en standaard op het gebied van opleiden van eerstehulpverleners in Nederland, met als belangrijkste voordelen :

  • Structurele werkwijze door de Eerstehulpverlener-LPEV
  • Aanzienlijke meerwaarde door nauwe aansluiting op de professionele hulpverleners, zoals ambulancezorg, huisartsen(posten) en SEH-afdelingen door toepassing van de internationaal gehanteerde ABCDE-methodiek, AMPLE en MIST protocollen
  • Hoogwaardige eerstehulpopleidingen op elk gewenst en/of noodzakelijk niveau
  • Examinering en certificering door de Stichting LPEV, onafhankelijk van de opleiders

LPEV : De verbindende schakel in de eerstehulpverlening