Certificaat Fysieke Veiligheid

Fire Rescue B.V. geeft uniek Certificaat uit.

Bedrijven zijn verplicht de Bedrijfshulpverlening (BHV) goed te organiseren. In de toekomst moet overal waar groepen mensen samenkomen, ook al is het niet elke dag, de interne noodhulp goed geregeld zijn. Denk aan sportclubs, vrijwilligersorganisaties, scouting, kerken en kleine evenementen.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling komt Fire Rescue B.V. met het Certificaat Fysieke Veiligheid. Het Certificaat dat aan uw publiek of klanten laat zien, dat u vooruitstrevend bent op het gebied van veiligheid.

goede-bhv-praktijken


Daarom krijgt elk opgeleid bedrijf of organisatie van ons:
het Certificaat Fysieke Veiligheid.

 

Als uw bedrijf daarnaast ook onze veiligheidsscan
doorstaat en u vooruitstrevend bent op het gebied van brand en ongevallen preventie, krijgt u ook van ons:
het Certificaat Preventieve Veiligheid.

 


Quality Control Approved

 

Certificaat Fysieke Veiligheid Certificaat Fysieke Veiligheid 2 Certificaat Fysieke Veiligheid 3

Hoe komt uw organisatie in aanmerking:
Als uw bedrijfshulpverleningsorganisatie door ons wordt getraind en alle cursisten hebben aan de vereisten voldaan, ontvangt u automatisch het Certificaat Fysieke Veiligheid.

Het certificaat is uniek en voorzien van een nummer. Op het certificaat staan de onderdelen vermeld, waaraan de cursist heeft deelgenomen. De cursisten krijgen tevens een vermelding op het certificaat.

Uw klanten, uw personeel en uw bezoekers kunnen direct bij binnenkomst van uw pand zien, dat u zich heeft voorbereid op een calamiteit. Dit geeft niet alleen een veilig gevoel, maar trekt misschien potentiele klanten over de streep, om voor uw bedrijf te kiezen.

Contact

Mogen wij u assisteren bij
het opzetten van uw
bedrijfshulpverelning?