Artikelen

Dortland Airconditioning

| VEILIGHEID | KWALITEIT | ARBO | MILIEU | VGM COÖRDINATOR | COÖRDINATOR HOOFD BHV |
| VEILIGHEIDSPLAN | BEDRIJFSNOODPLAN | CALAMITEITENPLAN | EHBO | BRANDBLUSMIDDELEN |
| VEILIGHEID  INSTRUCTIEBOEK | BRANDMELDINSTALLATIES | SAFETY & SECURITY MANAGEMENT |

Zoekt u een onderhoudsbedrijf voor uw airconditioning?

Voor Airco onderhoud, Airco montage en Airco Service heeft u aan Fire Rescue Facility Management B.V. een betrouwbare partner. Wij komen met een totaal oplossing, zodat u zorgenloos in de zomer kunt koelen en in de winter kunt verwarmen.

Jaarlijks onderhoud van uw airconditioning systeem is essentieel en van belang voor een veilig werkklimaat. Geirriteerde ogen en uitslag van de huid kunnen het gevolg zijn van schimmels in uw airconditioning systeem. Fire Rescue houdt uw systemen als veiligheidsadviesbureau.com zeer nauwlettend in de gaten en geeft doormiddel van duidelijke rapportages inzicht.

webshop icon

Hieronder meer informatie over Airconditioning Onderhoud door Fire Rescue Facility Management B.V.

fire rescue facility management onderhoud airco 101

Als veiligheidsadviesbureau.com komen wij bij diverse bedrijven voor de controle op en/of de
nacontrole van veiligheidsaspecten. Veelal wordt het onderhoud uitgevoerd door onderhouds-
bedrijven op basis van contracten. Normaal gesproken mag u ervan uitgaan dat onderhoud op
een correcte wijze wordt uitgevoerd en dat u, uw personeel en uw bezoekers zich bevinden in
een veilig en schoon werkklimaat.

Door de controles hebben wij veel inzicht verkregen in de werkwijze van deze onderhouds-
bedrijven en hebben daarbij te vaak ernstige gebreken of tekortkomingen geconstateerd, zoals:

 • Onvolledige of niet correct ingevulde logboeken;
 • Gevaarlijke schakelingen in werkschakelaars (doorgelusde en niet werkende schakelaars);
 • Schimmels in de airconditioningsystemen (binnen korte periode na onderhoud);
 • Niet goed gereinigde filters en binnenunits;
 • De buitenunits worden vaak niet meegenomen in het onderhoud.
 • Door ons structurele toezicht, nacontroles op uitgevoerde werkzaamheden en duidelijke rapportages,
  is de veiligheid van uw personeel en dat van uw klanten gewaarborgd en wordt er van onderhouds-
  bedrijven geeist dat zij professioneel werk afleveren. Wij informeren u doormiddel van rapportage en
  kunnen desgewenst direct contact opnemen met het betreffende onderhoudsbedrijf.

  Mocht u ontevreden zijn over uw huidige onderhoudscontract of u wilt uw systemen laten controleren, onderhouden
  of vernieuwen, is Fire Rescue Facility Management B.V. voor u een betrouwbare partner.

  Referentie: Dortland Airconditoning
                     Partner in kwalitatief hoogwaardige klimaatbeheersing.

  Referentie: Sportsworld the Netherlands B.V.
                     Coördinatie en aansturing van urgente Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten.
                     Risico inventarisatie, Bedrijfshulpverlening, ARBO, Noodplannen, Elektronica (renovatie),
                     Noodverlichting, Klein onderhoud, Klimaatbeheersing Airco & Verwarming, Slotenmaker,
                     Glasonderhoud.


  Fire Rescue Facility Management en Training

   

  • Milieuadvies & Onderhoud
   • Melding activiteitenbesluit;
   • Aanvraag omgevingsvergunning;
   • afvalpreventieplan;
   • energiebesparingsplan;
   • NEN3140 / NEN1010 keuringen initieren en vertalen naar investeringsvoorstellen;
   • Onderhoud Airconditioning;
   • Ondehoud Verwarmingsinstallaties.
  • Kennis van Veiligheid en Preventie
   • Uitvoeren van RI&E;
   • Werkplekbeoordeling;
   • Stofmeting;
   • Opstellen van Sleutelplannen en herstellen/onderhouden van sloten.
  • Managementsystemen
   • Uitvoeren van interne audits;
   • implementeren en beheren van systemen;
   • handboeken opstellen/optimaliseren (procedures en instructies);
   • VKAM-Coördinatie (Veiligheid, Kwaliteit, Arbo & Milieu).
  • Veiligheids- en Coördinatietaken
   • Coördinatie/Hoofd BHV;
   • VGM-Coördinator;
   • Veiligheidsdeskundige;
   • Hoger- en Middelbaarveiligheidskundigen.
  • Bedrijfsveiligheid & Bedrijfshulpverlening
   • Bedrijfsnoodplan;
   • BHV Management plan;
   • Calamiteitenplan;
   • Veiligheid Instructieboeken;
   • Brandmeldinstallaties en rookdetectie;
   • Transparant- en noodverlichting;
   • Gasdetectiesystemen.

  Fire Rescue Facility Management B.V. is Uw partner in (Bedrijfs-) Veiligheid & Fire Rescue Training B.V. draagt zorg voor al uw (Bedrijfs-) Veiligheidsopleidingen.

  Staat uw onderwerp hier boven niet specifiek beschreven, neem dan contact op voor de mogelijkheden.