Korpsondersteuning en brandwachtdiensten

Fire Rescue Assistant kan assistentie bieden aan beroeps en vrijwillige korpsen bij het waarborgen van de uitrukcapaciteit tijdens ziekte of te lage bezetting in de vakantieperiodes. Uw verzoek leid tot snelle inzet door Fire Rescue Assistant, zodat deze assistentie in de regel binnen 24 uur kan geschieden. Dit kan in de vorm van korte tijdelijke hulp van brandwachten, chauffeurs (zwaar) en bevelvoerende, maar ook gediplomeerde instructeurs maken deel uit van het Fire Rescue bestand. Daarnaast is het ook mogelijk om tankautospuiten te leveren in combinatie met gecertificeerd personeel. De tankautospuiten zijn van hoogwaardige kwaliteit en BIZA bepakt. Voor onderhoud van Uw ademlucht voor tijdelijke of langdurige perioden leveren wij ook ademluchtspecialisten. Deze specialisten zijn Drager, MSA en Interspiro gecertificeerd. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Fire Rescue Assistant.

Brandwachtdiensten

Voor o.a. gemeentelijke- en bedrijfsbrandweerkorpsen en de overheid, leveren wij brandweerpersoneel. Dit kan een complete ploeg zijn of personeel om de ploeg compleet te maken. Wij hebben medewerkers beschikbaar vanaf de rang brandwacht t/m brandmeester. Voor evenementen, winkelcentra en gebieden waar extra brandgevaar is, leveren wij brandwachten, die zorg dragen voor een veilige omgeving.

In de eerste plaats levert Fire Rescue B.V. de goedkoopste brandwacht. Hiervoor kunnen wij het product FirePro inzetten. FirePro producten zijn op zichzelf staande mobiele units en kunnen de brand detecteren, doormelden, blussen en beheersbaar houden. Zo heeft de brandweer de tijd om ter plaatse te komen. FirePro brandwachten worden vandaag de dag veelvuldig ingezet in munitie opslag defensie, bedrijfshallen en de industrie. De brandwacht is zelfs in staat op inbraak te detecteren en door te melden aan de PAC.

Fire Rescue B.V. levert brandwachten in menselijke vorm, die o.a de aanwezige blusmiddelen en de nooduitgangen controleren. Ook kunnen onze brandwachten worden ingezet bij de brandbeveiliging van bospercelen. Zij bewaken 24uur per dag kwetsbare bos en heide percelen. Bij calamiteiten zullen zij handelend optreden en assisteren bij het ontruimen en of de blussing. Ook in de (petro)chemische industrie is Fire Rescue Assistant actief door levering van brand- en veiligheidswachten. Zij voeren controles uit om een veilige werkplek te creeren en te behouden. Voor offshore werkzaamheden en vliegtuigbrandbestrijding heeft een gedeelte van ons personeel extra opleidingen gevolgd. Al ons brandweerpersoneel kan worden uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur. Fire Rescue Holding B.V. maakt het verschil, door de levering van uitsluitend brandweerpersoneel uit de 24uurs beroepsbezetting of actieve leden van de vrijwillige brandweer. Hierdoor is de geoefendheid en de certificering voor 100% gegarandeerd. De door ons ingezette vliegtuigbrandbestrijders zijn alle actief bij de Luchtmacht of andere operationele civiele luchthavens. Op dit moment zijn 14 door ons geleverde vliegtuigbrandbestrijders via collega bedrijven in den landen actief.