SKM

SKM | STICHTING KWALITIEIT MANAGEMENT | KEURMERK OPLEIDERS | KEURMERK BHV | KEURMERK SKM |

Keurmerk SKM (Stichting Kwaliteit Management)

Keurmerk Stichting Kwaliteit Management wordt verleend aan opleidingsinstituten
die zich bezig houden met het opleiden van basishulpverleners (BHV), brandweer-mensen en medisch geschoold personeel (BHV) in Nederland en voldoen aan een aantal strenge eisen.
Door het stellen van opleidingsvoorwaarden aan de opleider kan met zekerheid
worden vastgesteld, dat het opleidingsinstituut kwaliteit biedt.
Een opleiding bij een opleidingsinstituut met het Keurmerk SKM, voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Het SKM draagt zorg voor de erkenning en controle
van de kwaliteit van de bij het Keurmerk SKM aangesloten instituten.
SKM

 

Informatie Keurmerk SKM
1. Wat is het Keurmerk SKM Bedrijfshulpverlening?

Het Keurmerk Stichting Kwaliteit Management wordt verleend aan opleidingsinstituten die zich bezig houden met het opleiden van basishulpverleners (BHV), brandweermensen en medisch geschoold personeel (BHV) in Nederland en voldoen aan een aantal strenge eisen.
Door het stellen van opleidingsvoorwaarden aan de opleider kan met zekerheid worden vastgesteld, dat het opleidingsinstituut kwaliteit biedt.
Een opleiding bij een opleidingsinstituut met het Keurmerk SKM, voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Het SKM draagt zorg voor de erkenning en controle van de kwaliteit van de bij het Keurmerk SKM aangesloten instituten.

2. Waarom het Keurmerk SKM?

Het Keurmerk SKM betekent transparantie in de kwaliteit van de opleider.
Cursisten die een opleiding volgen bij een opleidingsinstituut, waaraan het Keurmerk is verleend, hebben de zekerheid dat zij met een kwaliteitsopleiding te maken hebben.

3. Voor wie is het Keurmerk SKM bestemd?

Het Keurmerk SKM is bestemd voor de opleidingsinstituten die zich bezig houden met het opleiden van hulpverleners. De opleidingsinstituten met het Keurmerk moeten voldoen aan de voorwaarden die ter verkrijging van het Keurmerk gelden.

4. Wanneer wordt het Keurmerk SKM verleend?

In de ‘Erkenningsregeling Keurmerk SKM’ staan de normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk. Zo moet het opleidingsinstituut zich onder andere houden aan het Examenreglement SKM.

Voordat tot verstrekking van het Keurmerk kan worden overgegaan, controleert het SKM steekproefsgewijs of een aanvrager werkt volgens de erkenningsregeling van het Keurmerk.

Het opleidingsinstituut moet zich laten controleren of (blijvend) aan de voorwaarden van het Keurmerk wordt voldaan. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt een opleidingsinstituut erkend.

 

5. Hoe lang is het Keurmerk SKM geldig?

Het Keurmerk SKM is één jaar geldig. Als bij controle blijkt dat het opleidingsinstituut blijvend aan de voorwaarden voldoet, wordt de erkenning verlengd voor 2 jaar. In ieder geval controleert SKM regelmatig of de deelnemer aan de gestelde eisen voldoet. SKM behoudt het recht om het keurmerk voor een opleider in te trekken.

©SKM, 2013

6. Hoe is een Erkend Opleidingsinstituut te herkennen?

Als een opleider in het bezit is van het Keurmerk SKM en dus een Erkend Opleidingsinstituut is, zal er altijd een erkenningscertificaat aanwezig zijn. Op het certificaat staan onder meer de geldigheidsduur en het speciale beeldmerk dat bij het Keurmerk hoort. Opleidingsinstituten met het Keurmerk mogen het beeldmerk ook afbeelden op een aantal andere tot hun bedrijf behorende producten. Op de afgegeven diploma’s en pasjes wordt het SKM logo gedrukt.

7. Hoe worden opleidingsinstituten met een Keurmerk geregistreerd?

Nadat is vastgesteld dat een opleidingsinstituut aan de toelatingsvoorwaarden van het Keurmerk voldoet, volgt inschrijving in het Register. Het SKM houdt daarin nauwkeurig bij aan welke opleidingsinstituten het Keurmerk is verleend. Het Register is openbaar en ligt ter inzage bij het SKM.

8. Welke kosten zijn er verbonden aan het Keurmerk SKM?

De Opleidingsinstituten met het Keurmerk betalen een geringe deelnemersbijdrage. In ruil hiervoor draagt SKM zorg voor de lesmaterialen, examineringen en certificeringen.

9. Waar kan meer informatie over het Keurmerk worden verkregen?

Als uw bedrijf de interesse van SKM heeft gewekt, neemt SKM vanzelf contact met u op.

www.veiligheidsadviesbureau.com

Kenmerken van de cursus en lokaties

Kenmerken Keurmerk SKM in combinatie met de Van der Veen Group

 • Praktijk gerichte lessen met noodzakelijke theorie;
 • Flexibele cursustijden in overeenstemming met het keurmerk;
 • Alle trainingen worden minimaal SKM gecertificeerd;
 • Altijd een instructeur met praktijk ervaring (Brandweer / Ambulance);
 • Cursus sluit aan op het Ambulance / Brandweer protocol;
 • Groepsgrote tot maximaal 12 personen per instructeur;
  (Er wordt gestreeft naar 2 instructeurs per groep)
 • Meerdere reanimatiepoppen beschikbaar tijdens de training;
 • Iedereen bedient minimaal 1x de AED en beoefend het
  beademen met een beademingsmasker;
 • Er wordt geoefend met een simulatieslachtoffer in overleg
  met de opdrachtgever;
 • Er zijn voldoende brandblussers beschikbaar;
 • Voor iedere cursist is er een brandwerende jas;
 • Bij de BHV opleidingen wordt altijd geoefend op de brandsimulatiecontainer (ook op locatie). Ook bij kleine groepen (3 personen en meer zonder meerprijs)

Fire Rescue B.V.
Energieweg 39
2421LX Nieuwkoop

 

 

 

 

 

 

 

van der veen group small