BHV organisatie opzetten

BHV ORGANISATIE | BHV OPZETTEN | BHV | BHV MANAGEMENT | BHV STARTEN | HOOFD BHV | 

BHV organisatie opzetten

De overheid stelt eisen met betrekking tot de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf. Vaak is het lastig om een begin te maken en een goede aanpak te bedenken. Fire Rescue B.V. heeft opgeleide C/HBHV'ers in dienst (Coördinator/Hoofd BHV), die u al het regelwerk uit handen kunnen nemen. Niet alleen kunnen wij de BHV organisatie voor u opzetten, u kunt bij ons ook de gehele taak als van C/HBHV bij ons outsourcen.

webshop icon

Risico-inventarisatie bedrijfshulpverlening
Wij kunnen samen met u, of geheel voor u, een risico inventarisatie van uw BHV situatie in uw bedrijf maken.
Onze C/HBHV'ers hebben een afgerond HBO diploma en zijn in het bezit van de opleiding C/HBHV (NIBHV).
Door hun ruime ervaring binnen grote en kleine bedrijven, hun operationele brandweerervaring en het feit dat
zij jaren lang ervaring moeten hebben op het gebied van Opleiden, Oefenen en Voorlichting, komen zij door-
middel van een vragenlijst, een bedrijfsrondgang en een gesprek met u, tot een rapportage.
Deze uitgebreide rapportage leidt tot een volledig Bedrijfshulpverleningshandboek.

Bedrijfshulpverleningshandboek
Fire Rescue B.V. maakt complete overzichtelijke en praktisch toepasbare bedrijfshulpverleningshandboeken.
Deze boeken kunnen zowel gebruikt worden om de directie van uw bedrijf te informeren, alsmede de BHV'ers
te informeren. Het handboek wordt gemaakt aan de hand van de risico inventarisatie en gaat volledig uit van
de situatie op de werkvloer. Onze handboeken hebben geen algemeen karakter, maar gaan uit van maatwerk.
In het bedrijfshulpverleningshandboek, wordt naast het bedrijfsnoodplan de volgende zaken opgenomen:

 • aantal bedrijfshulpverleners en de maatgevende factoren hiervoor;
 • het opleidingsplan;
 • de BHV middelen;
 • alarmerings- en ontruimingsprocedures;
 • overige noodzakelijke informatie.

U beschikt na afronding over een compleet handboek met de basis voor een effectieve BHV organisatie.

De meest logische stappen tot een goede BHV organisatie:

 • HBO cursus C/HBHV (NIBHV) volgen of deze taak aan ons outsourcen;
 • risico-inventarisatie;
 • bedrijfshulpverleningshandboek opmaken;
 • cursus bedrijfshulpverlener; 
 • certificeren van uw bedrijfshulpverleners;
 • mogelijk EHBO'ers opleiden;
 • evacuatieoefeningen houden;
 • overige diensten organiseren.

Schrijf je in     Contact