BHV voor boerenbedrijf

 BHV BOERENBEDRIJF | BHV AGRARISCHE SECTOR | BHV TUINBOUW | BHV VEEHOUDERIJ |
BHV CHAMPIGNONTEELT | BEDRIJFSHULPVERLENING AGRARISCHE SECTOR | BHV HOVENIERS |
BHV AKKERBOUW | BHV PLUIMVEEHOUDERIJ | BHV VARKENSHOUDERIJ | BHV MELKVEEHOUDERIJ |

BHV voor het boerenbedrijf (zoekt u een BHV Basis of herhalingscursus)

De BHV opleidingen van Fire Rescue B.V. hebben een onderscheidend karakter en verschillen dan ook veel van andere opleiders. Eén van de belangrijkste onderscheidende punten is het hebben van vaste instructeurs op bijvoorbeeld uw project, of juist ieder jaar een nieuw gezicht.
Door onze praktische benadering en het vertellen van een duidelijk verhaal, zien onze opdrachtgevers ons graag terug. Door de jaren heen bouwen wij aan een goede en gedegen relatie met de BHV'ers en opdrachtgevers. Door het plaatsen van vaste instructeurs op projecten, kunt u ervan op aan, dat u een duidelijk stijgende lijn waarneemt, in de vakbekwaamheid van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.

webshop icon

Hieronder meer informatie over de opleiding en opleidingsduur

fr-image 159

In de agrarische sector komen diverse soorten gevaren voor, waaronder stof. Langere tijd werken in stoffige
ruimte is slecht voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige problemen met uw gezondheid. Stof kan tot
diep in de longen doordringen en zo bijvoorbeeld ziektekiemen of giftige stoffen in uw lichaam brengen.
Naast stof, kunt u ook te maken hebben met giftige gassen of dampen.

Brand in een stal is niet ondenkbaar. Ondanks dat u de elektrische installatie regelmatig controleert, de
werkzaamheden ver van brandbare materialen uitvoert en er sprake is van brandcompartimentering.
Jaarlijks branden er diverse stallen af.
Een brand kan leiden tot grote schade: van verlies van het pand en levende have, tot verstoring van de
werkprocessen, productieplanning en omzetderving. De continuiteit van de ondernemer loopt gevaar.

Bedrijven in de agrarische sector zijn ook door de wetgeving verplicht om te beschikken over een
BHV organisatie met minimaal één om meerdere goed opgeleide bedrijfshulpverleners.
Zij waarschuwen de hulpdiensten en starten met het bestrijden van een brand of bieden eerste hulp aan
een slachtoffer. Daarnaast ondersteunen zij de professionele hulpverlening, die vaak een stuk minder
vertrouwd is met "grote huisdieren". Werkt u met oproepkrachten, seizoenswerkers, vakantiewerkers,
stagaires of krijgt u veek gasten over de vloer, dan moet u zich goed voorbereiden op eventuele calamiteiten.

Nadruk van de cursus ligt op : H2S en BHV op het boerenbedrijf of tuinbouwbedrijf

Wat doen wij dan bijv. extra : Slachtoffers veilig behandelen in en rondom de stal

fr-image 046

Aandachtspunten

- veilig werken met elektriciteit (lassen), perslucht, hydroliek, etc;
- ademhalingsbescherming;
- brandgevaarlijke stoffen, het blussen van een beginnende brand, blikseminslag;
- koude letsel en bevriezing;
- personen die alléén op het land werkzaam zijn, etc.

- veel gebruikte machines als sorteermachines, heftrucks, buisrailkarren, trekkers;
- bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, glas, etc

 

Niet alleen het oefenen op een container of in een speciaal ingerichte trailer zijn de basis van een goede
bedrijfshulpverlener. Zeker net zo belangrijk is het oefenen in of rondom uw werkomgeving zelf. Daarom
nemen wij altijd onze simulatiematerialen mee naar de oefenlocatie en ensceneren wij in uw werkomgeving
een brand of een ongeval. Omdat wij altijd met 2 instructeurs op de locatie verschijnen, wordt er vlot geoefend
en krijgt iedereen de volle aandacht.

www.veiligheidsadviesbureau.com

Kenmerken van de cursus en lokaties

Kenmerken

 • Praktijk gerichte BHV basis of herhalings cursus;
 • Duur 14 uur (basis) of 7 uur (herhaling);
 • Leverbaar v.a. €115,00 tot max. €175,00 p.p. excl. btw;
 • Altijd een instructeur met praktijk ervaring
  (Brandweer / Ambulance / First Responder);
 • Cursus sluit aan op het Ambulance / Brandweer protocol;
 • Groepsgrote tot maximaal 12 personen per instructeur;
 • Meerdere reanimatiepoppen beschikbaar tijdens de training;
 • Iedereen bedient minimaal 1x de AED en beoefend het
  beademen met een beademingsmasker;
 • Er wordt geoefend met een simulatieslachtoffer in overleg
  met de opdrachtgever;
 • Er zijn volhdoende brandblussers beschikbaar;
 • Voor iedere cursist is er een brandwerende jas;
 • Bij de BHV opleidingen wordt altijd geoefend op de brandsimulatiecontainer (ook op locatie).
 • De brandsimulatiecontainer kan worden aangepast.

Fire Rescue B.V.
Energieweg 39
2421LX Nieuwkoop

Training in:
- Heel Nederland
- Alphen a/d Rijn
- Boskoop
- Gouda
- Eindhoven
- Utrecht
- Waddinxveen
- Nieuwkoop
- Uithoorn

 Training is geschikt voor en wordt aangepast op de volgende doelgroepen:

- BHV training voor Luchthavens

Schrijf je in     Contact