BHV voor jachthavens

 BHV JACHTHAVENS | BRAND BOTEN | DRENKELING | VERDRINKING | SCHEEPSVEILIGHEID | BHV |
BHV BIJ OPEN WATER | RISICO'S AAN DE WATERKANT | BLAUWE VLAG | (INVAL)HAVENMEESTER |

BHV voor jachthavens (zoekt u een BHV Basis of herhalingscursus)

De BHV opleidingen van Fire Rescue B.V. hebben een onderscheidend karakter en verschillen dan ook veel van andere opleiders. Eén van de belangrijkste onderscheidende punten is het hebben van vaste instructeurs op bijvoorbeeld uw project, of juist ieder jaar een nieuw gezicht.
Door onze praktische benadering en het vertellen van een duidelijk verhaal, zien onze opdrachtgevers ons graag terug. Door de jaren heen bouwen wij aan een goede en gedegen relatie met de BHV'ers en opdrachtgevers. Door het plaatsen van vaste instructeurs op projecten, kunt u ervan op aan, dat u een duidelijk stijgende lijn waarneemt, in de vakbekwaamheid van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.

webshop icon

Hieronder meer informatie over de opleiding en opleidingsduur

fr-image 163

De Havenmeester is een specialist op het gebied van watersport en het vertrouwde gezicht voor
de vele passanten die de jachthaven in zomerperiodes aan doen. Bij gevaar, onduidelijkheden of
directe nood hulp is hij of zij de aangewezen persoon om op te treden. Alle ogen zijn gericht op de
Havenmeester en zijn optreden. Bent u als havenmeester voldoende getraind in het gebruik van
blusmiddelen en het toepassen van de reanimatievaardigheden. Kent u de gevaren van vaartuigen
en hoe u deze boten het veiligst kunt benaderen?

Ons waterrijke land kent vele meertjes, riviertjes en open water. Er is veel bedrijvigheid langs deze
wateren in de vorm van jachthavens, zwembaden en stranden. Water brengt risico's met zich mee.
Tijdens onze trainingen worden deze risico's behandeld. Onderkoelingsgevaar, werken langs de
waterkant en het starten van een reanimatie op een drenkeling zijn daar voorbeelden van.
Fire Rescue traint de BHV gedurende de gehele training altijd met 2 instructeurs op lokatie. Hierdoor
wordt er vlot geoefend, worden oefeningen snel klaargezet en krijgt iedereen volop aandacht. Wij
zijn hiermee uniek in Nederland. Geen extra kosten i.v.m. aanvullende modules of trainingen, maar
direct maatwerk tijdens uw BHV event.

Fire Rescue B.V. (Maritiem) is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van Bedrijfshulpverleners
in de scheepvaart. Als partner van Stichting Zeilend Zeeschip de Eendracht zijn wij betrokken bij
de watersport en weten wij als geen ander hoe belangrijk goede voorlichting en opleidingen zijn.
Daarnaast zijn wij zelf ook watersporter en dragen de watersport een warm hart toe. U kunt bij
ons tegen gereduceerde tarieven zeer professionele training verkrijgen. Bent u nieuwsgierig
geworden in wat wij voor u kunnen betekenen, dan laten wij ons graag uitnodigen voor een
vrijblijvend gesprek bij u op de locatie. Graag laten wij aan u zien, dat wat wij op onze website
verkondigen, in de praktijk hout snijd.

Fire Rescue geeft professionele BHV trainingen en biedt veel voor zeer aantrekkelijke prijzen.
Wij komen vrijwel altijd op lokatie trainen met één van onze brandsimulatiecontainer, tenzij de klant
dat anders wenst. Of u nu op zaterdag of door de weeks getraint wilt worden, of in de avond, ochtend
of middag. Alle tijden zijn bespreekbaar.

Nadruk van de cursus ligt op : BHV veilig werken met en op vaartuigen en langs open water

Wat doen wij dan bijv. extra : Slachtoffers veilig behandelen op steigers of kades

Aandachtspunten

- veilig werken langs de waterkant;
- trainen op de steiger en op kades;
- brandgevaarlijke stoffen, het blussen van een beginnende brand, benzine en diesel;
- koude letsel, bevriezing en onderkoeling;

Niet alleen het oefenen op een container of in een speciaal ingerichte trailer zijn de basis van een goede
bedrijfshulpverlener. Zeker net zo belangrijk is het oefenen in of rondom uw werkomgeving zelf. Daarom
nemen wij altijd onze simulatiematerialen mee naar de oefenlocatie en ensceneren wij in uw werkomgeving
een brand of een ongeval. Omdat wij altijd met 2 instructeurs op de locatie verschijnen, wordt er vlot geoefend
en krijgt iedereen de volle aandacht.

www.veiligheidsadviesbureau.com

 

 

Schrijf je inContact