BHV voor schietsportvereniging

 

BHV voor schietsportvereniging (zoekt u een BHV Basis of herhalingscursus)

De BHV opleidingen van Fire Rescue B.V. hebben een onderscheidend karakter en verschillen dan ook veel van andere opleiders. Eén van de belangrijkste onderscheidende punten is het hebben van vaste instructeurs op bijvoorbeeld uw project, of juist ieder jaar een nieuw gezicht.
Door onze praktische benadering en het vertellen van een duidelijk verhaal, zien onze opdrachtgevers ons graag terug. Door de jaren heen bouwen wij aan een goede en gedegen relatie met de BHV'ers en opdrachtgevers. Door het plaatsen van vaste instructeurs op projecten, kunt u ervan op aan, dat u een duidelijk stijgende lijn waarneemt, in de vakbekwaamheid van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.

webshop icon

Hieronder meer informatie over de opleiding en opleidingsduur

Een vereniging is geen bedrijf wordt er vaak gezegd. Toch moeten ook verenigingen hun noodhulpverlening
op orde hebben. Het volgen van een cursus tot "Basishulpverlener" is dan ook erg belangrijk en kan het
leven van een mens redden.

De schietsportverenigingen in Nederland moeten voor 31-04-2014 gecertificeerd zijn door het KNSA.
De Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie werkt met een veiligheidsregelement voor de schietbaan,
conform model KNSA.

De schietsportvereniging dient te beschikken over voldoende Veiligheids-functionarissen c.q. Baancommandanten.
Zij zien toe op een veilig verloop van de schietsportactiviteiten en treden op bij onregelmatigheden.
Schietsportverenigingen die over een eigen accommodatie beschikken, dienen op het gebied van veiligheid, alle
voorbereidende maatregelen op een calamiteit te hebben verricht. Er dienen voldoende bruikbare nooduitgangen,
brandblusmiddelen en BHV'ers (geen eis voor KNSA-basiscertificering) te zijn, wanneer het object in gebruik is.
De accommondatie dient te voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in de Hinderwet, Milieuwetgeving of
Omgevingsvergunning, voor wat betreft de veiligheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ricochet-gevaar.

Fire Rescue is zich bewust van het feit dat er aan de schietsport geen extra uitzonderlijke risico's zitten en dat er
binnen verenigingen maar weinig ongevallen voordoen. Echter bestaat er altijd de kans op een incident. Uitsluiten
van een hartritme stoornis of het uitbreken van een kleine beginnende brand is nu eenmaal niet mogelijk.
Onze trainingen worden in overleg met de opdrachtgever als maatwerk product aangeboden. Onderdelen zouden
kunnen zijn:

 • Wat te doen bij een schotwond;
 • Hoe denkt de professionele hulpverlening bij aankomst en hoe moet u zich daar op voorbereiden; 
 • Oefenen in uw eigen omgeving;
 • Gevaren van munitie (of juist niet)

U kunt bij Fire Rescue B.V. terrecht voor veiligheidstrainingen in Basishulpverlening (BHV), EHBO en levensreddend
handelen, VCA en reanimatie/AED. Steeds meer verenigingen kiezen voor een vaste kern Basishulpverleners, vaak
bestuursleden en laten daarnaast van diverse subgroepen mensen trainen in reanimatievaardigheden en het gebruik
van de AED. Wij kunnen onze trainingen aanpassen op uw branche, omdat de instructeurs die wij bij u inzetten, meer
dan 12,5 jaar ervaring hebben als beroepsmilitair in de rol van noodhulpverlener.

Op internet zien wij steeds vaker de oproep richting leden, om kopieën van hun BHV of EHBO diploma in te leveren
bij het bestuur. Allemaal vanuit het oogpunt veiligheid en de aankomende certificering bij de KNSA. De KNSA stelt de
aanwezigheid van BHV'ers niet als basiseis voor de certificering, echter de overheid heeft bepaald dat de werkgever
een zorgplicht heeft ten aanzien van BHV.

Niet alleen het oefenen op een container of in een speciaal ingerichte trailer zijn de basis van een goede
bedrijfshulpverlener. Zeker net zo belangrijk is het oefenen in of rondom uw werkomgeving zelf. Daarom
nemen wij altijd onze simulatiematerialen mee naar de oefenlocatie en ensceneren wij in uw werkomgeving
een brand of een ongeval. Omdat wij altijd met 2 instructeurs op de locatie verschijnen, wordt er vlot geoefend en
krijgt iedereen de volle aandacht.

www.veiligheidsadviesbureau.com

Kenmerken van de cursus en lokaties

Kenmerken

 • Praktijk gerichte BHV basis of herhalings cursus;
 • Duur 14 uur (basis) of 7 uur (herhaling);
 • Leverbaar v.a. €112,50 tot max. €185,00 p.p. excl. btw;
 • Altijd een instructeur met praktijk ervaring
  (Brandweer / Ambulance / First Responder);
 • Cursus sluit aan op het Ambulance / Brandweer protocol;
 • Groepsgrote tot maximaal 12 personen per instructeur;
 • Meerdere reanimatiepoppen beschikbaar tijdens de training;
 • Iedereen bedient minimaal 1x de AED en beoefend het
  beademen met een beademingsmasker;
 • Er wordt geoefend met een simulatieslachtoffer in overleg
  met de opdrachtgever;
 • Er zijn volhdoende brandblussers beschikbaar;
 • Voor iedere cursist is er een brandwerende jas;
 • Bij de BHV opleidingen wordt altijd geoefend op de brandsimulatiecontainer (ook op locatie).
 • De brandsimulatiecontainer kan worden aangepast.

Fire Rescue B.V.
Energieweg 39
2421LX Nieuwkoop

Training in:
- Heel Nederland
- Alphen a/d Rijn
- Boskoop
- Gouda
- Eindhoven
- Utrecht
- Waddinxveen
- Nieuwkoop
- Uithoorn
- Den Haag

 Training is geschikt voor en wordt aangepast op de volgende doelgroepen:

- BHV training voor schietsportverenigingen

Schrijf je in     Contact