BHV voor scholen

         | BHV VOOR BASISSCHOLEN | BHV VOOR VOORGEZET ONDERWIJS | BHV VOOR BSO |
| ONTRUIMEN VAN SCHOLEN | EVACUATIE VAN SCHOLEN | BEDRIJFSHULPERLENING OP MAAT | 

BHV voor scholen (zoekt u een BHV Basis of herhalingscursus)

De BHV opleidingen van Fire Rescue B.V. hebben een onderscheidend karakter en verschillen dan ook veel van andere opleiders. Eén van de belangrijkste onderscheidende punten is het hebben van vaste instructeurs op bijvoorbeeld uw project, of juist ieder jaar een nieuw gezicht.
Door onze praktische benadering en het vertellen van een duidelijk verhaal, zien onze opdrachtgevers ons graag terug. Door de jaren heen bouwen wij aan een goede en gedegen relatie met de BHV'ers en opdrachtgevers. Door het plaatsen van vaste instructeurs op projecten, kunt u ervan op aan, dat u een duidelijk stijgende lijn waarneemt, in de vakbekwaamheid van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.

webshop icon

Hieronder meer informatie over de opleiding en opleidingsduur

Alarm zorginstelling

Maatwerk BHV training voor scholen

Bedrijfshulpverlener zijn op een school is een taak apart. Het werken met kinderen vraagt in
sommige gevallen een bijzondere aanpak. Het ontruimen is niet zo vanzelfsprekend als vaak wordt
gedacht. Sommige kinderen lopen vanzelf mee als hier om gevraagd wordt, andere hebben aansporing
nodig en weer andere moeten worden aangesproken in de belevingswereld van die persoon op dat
moment. Fire Rescue heeft een Verpleegkundige / Sociaal Pedagogisch Hulpverlener in dienst,
die speciaal voor de scholen meedenkt in het ontwikkelen van het trainen van bedrijfshulpverleners.
Daarnaast is onze hoger veiligheidskundige jaren lang actief geweest in schoolbesturen en weet
hoe belangrijk aandacht voor veiligheid op scholen is.

Bij een brand ontstaan hitte en rook. Vooral de rook vormt de grootste bedreiging voor mensen, want deze
bestaat uit giftige en agressieve verbrandingsgassen. De samenstelling verschilt, maar het zeer giftige
koolmonoxide vormt bijna altijd een hoofdbestanddeel. De hitte laat de brand in omvang toenemen.
De hitte, en ook wel de rook, vormen zo een ernstige bedreiging voor de gebouwen, de inhoud en de
continuïteit van een school. Brandpreventie omvat alle te treffen maatregelen die het ontstaan van brand
voorkomen en de gevolgen beperken.

Brandveiligheid is: geen slachtoffers, geen schade. Om slachtoffers te voorkomen is het bij brand belangrijk
om zo snel mogelijk het gebouw te verlaten en om direct de brandweer te waarschuwen. Degene die de
brand ontdekt, kan deze zelf blussen als het om een heel klein brandje gaat. De rest is voor de vakmensen
van de brandweer.

In 2008 braken er 300 branden uit in een onderwijsgebouw. 30% door brandstichting, 16% defect/verkeerd
gebruik van apparaten en 7% door gevaarlijke werkzaamheden. De andere helft door onbekende oorzaken.
Opvallend is het hoge percentage voor ‘brandstichting/spelen met vuur’, dat ongeveer drie keer zo hoog
is als bij woningen.

Opvallend is het hoge percentage voor ‘brandstichting/spelen met vuur’, dat ongeveer drie keer zo hoog is
als bij woningen. Veel branden in scholen worden aangestoken en dat gebeurt meestal buiten de schooluren.
Dat is de belangrijkste reden dat er door branden in scholen – gelukkig - nauwelijks gewonden en geen
dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Dit vormt echter geen garantie voor de toekomst. Juist het grote aantal
mensen in scholen maakt dat een onverwachte brand in potentie veel slachtoffers zou kunnen maken.
Met dit risico moeten zowel medewerkers als leerlingen altijd rekening houden. Uitgaande van het aantal
gebouwen per categorie, kan gesteld worden dat de kans op brand in onderwijsgebouwen ongeveer
50 keer groter is dan de kans op brand in woningen.

De kans op een brand in scholen voor het voortgezet onderwijs is ongeveer 10 keer groter dan de kans dat er
brand uitbreekt op een basisschool. 

Uit het lijstje met brandoorzaken blijkt dat circa driekwart van alle branden in scholen ontstaan door mensen.
Veelal omdat deze mensen onwetend, onachtzaam en/of onoplettend zijn (de drie o's). Denk aan het achteloos
weggooien van een brandende peuk of het stunten met vuurwerk. In een school met veel mensen kan zulk
risicovol gedrag leiden tot veel slachtoffers. Juist de onwetendheid, onachtzaamheid en onoplettendheid van een
school vol mensen, vergt meer risicobewustzijn en meer kennis.

Het hebben van kennis van scholen is als BHV opleider cruciaal. Alleen dan kunnen de medewerkers
in de rol van bedrijfshulpverelenr, adequaat worden getraind. Wij leren uw mensen de volgende items goed te
beheersen, zodat bij een eventuele brand in één van uw instellingen, snel en effectief gehandeld kan worden.
Daarnaast leren zij op een zeer praktische wijze eerste Noodhulp toe te passen.

Niet alleen het oefenen op een container of in een speciaal ingerichte trailer zijn de basis van een goede
bedrijfshulpverlener. Zeker net zo belangrijk is het oefenen in of rondom uw werkomgeving zelf. Daarom
nemen wij altijd onze simulatiematerialen mee naar de oefenlocatie en ensceneren wij in uw werkomgeving
een brand of een ongeval. Omdat wij altijd met 2 instructeurs op de locatie verschijnen, wordt er vlot geoefend
en krijgt iedereen de volle aandacht.

Kenmerken van de cursus en lokaties

Kenmerken

 • Praktijk gerichte BHV basis of herhalings cursus;
 • Duur 14 uur (basis) of 7 uur (herhaling);
 • Leverbaar v.a. €115,00 tot max. €175,00 p.p. excl. btw;
 • Altijd een instructeur met praktijk ervaring
  (Brandweer / Ambulance / First Responder);
 • Cursus sluit aan op het Ambulance / Brandweer protocol;
 • Groepsgrote tot maximaal 12 personen per instructeur;
 • Meerdere reanimatiepoppen beschikbaar tijdens de training;
 • Iedereen bedient minimaal 1x de AED en beoefend het beademen met een beademingsmasker;
 • Er wordt geoefend met een simulatieslachtoffer in overleg met de opdrachtgever;
 • Er zijn volhdoende brandblussers beschikbaar;
 • Voor iedere cursist is er een brandwerende jas;
 • Bij de BHV opleidingen wordt altijd geoefend op de brandsimulatiecontainer (ook op locatie).
 • De brandsimulatiecontainer kan worden aangepast.

Fire Rescue B.V.
Energieweg 39
2421LX
Nieuwkoop

Training in:
- Heel Nederland
- Alphen a/d Rijn
- Boskoop
- Gouda
- Eindhoven
- Utrecht
- Waddinxveen
- Nieuwkoop
- Uithoorn
                             

Training is geschikt voor en wordt aangepast op de volgende doelgroepen:

- BHV training voor scholen

Schrijf je in     Contact