Leidraad Oefenen BHV

Leidraad Oefenen BHV

Leidraad Oefenen voor de Bedrijfshulpverlening

Binnen de brandweer van Nederland is men al zeer vertrouwd met het wel bekende Leidraad Oefenen. Deze methodiek is ontwikkeld door de overheid om het oefenen binnen de brandweer te borgen en meer vorm, lijn en richting te geven.

Binnen de Bedrijfshulpverlening kent men eigenlijk alleen het principe van elk jaar een verplichte opfriscursus volgen en een ontruimingsoefening uitvoeren.
Oefenen is binnen de bedrijfshulpverleningsorganisaties geen gemeen goed, zoals dit bij de brandweer wel is. Er zijn bedrijven waar dit uiteraard wel gebeurd.

Fire Rescue Training B.V. (vanaf 1 oktober 2013) heeft in samenwerking met Stichting Kwaliteitsmanagement gemeend om het Leidraad Oefenen van de brandweer om te zetten naar een managementzorgsysteem voor de bedrijfshulpverlening.

webshop icon

Hieronder meer informatie over het implementeren hiervan binnen uw organisatie.

Fire Rescue Training B.V. implementeert het Leidraad Oefenen BHV binnen
uw organisatie, waarna uw eigen C/HBHV of aangewezen persoon, dit
overneemt.

Bedrijfshulpverlening wordt in de toekomst Basishulpverlening en zal als zodanig ook steeds belangrijker worden.
Door uw BHV organisatie nu goed te borgen en een duidelijke structuur te implementeren, bent u voorbereid op
eventuele calamiteiten in de toekomst.

Leidraad Oefenen BHV-small

 Er zijn een aantal zaken met betrekking tot BHV, waar Fire Rescue B.V. een rol voor uw organisatie kan vervullen:

 (Van der Veen Group / Fire Rescue Holding B.V.)
- Coördineren van Facility Management & Training activiteiten

(Fire Rescue Facility Management B.V.)
- C/HBHV taken
- VGM-Coördinator
- Opzetten van Management BHV plannen
- Opzetten van Calamiteitenplan/BHV plan/Ontruimingsplan
- Risico Inventarisatie & Evaluatie + Plan van Aanpak
- Vluchtplattegronden
- Opstellen van Veiligheid Instructieboek
- Leveren van Veiligheidskundigen

 (Fire Rescue Training B.V.)
- Opleiden en trainen van Bedrijfshulpverleners
- Opleiden en trainen van Ademluchtdragers
- Specifieke of specialistische brandweertrainingen
- Opleiden en trainen van hulpverleners (BLS/AED/LRH/FAI/LPEV/Noodhulp)

www.veiligheidsadviesbureau.com

 Fire Rescue Training B.V. is een onderdeel van de Van der Veen Group

  Contact