Levensreddend handelen

Zeer geschikt voor BHV, Taxichauffeurs (TX) en Brandweerkorpsen

Levensreddend handelen cursus (zoekt u een levensreddend handelen cursus?)

De basis van elke eerstehulpverlening is het toepassen van de ABCDE-Methodiek. Deze methode wordt al jaren wereldwijd toegepast door zowel professionele hulpverleners en leken-eerstehulpverleners.

Reanimatie is één van de belangrijkste schakels in de Eerstehulp Verlening.
Het kunnen vrij maken van de ademweg (A), het vaststellen van de ademhaling (B) en het controleren op bewustzijn is cruciaal. Deze vaardigheden en het kunnen handelen bij een hartritme stoornis (C) zijn een aantal vaardigheden die wij u bij brengen in deze opleiding. 

Naast het kunnen toepassen van de ABC handelingen, is het ook belangrijk om een slachtoffer te onderzoeken op overige letsels (D) en daarbij passende EHBO (E) maatregelen te nemen.

Op de levensreddend handelen cursus leert u levens redden!

webshop icon

Hieronder meer informatie over de opleiding en opleidingsduur

Reanimatie voor de brandweer

Deze levensreddend handelen cursus is bedoeld voor iedereen die snel en effectief wil ingrijpen, om zo de
overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten. Deelnemers leren te reanimeren en de AED hierbij te
gebruiken, zodat zij direct hulp kunnen bieden in geval van een circulatiestoornis (hartstilstand).

De brandweer in Nederland werkt al enige jaren via de internationale ABCDE-methodiek (LPLHB), net als
de Ambulancediensten (LPA) en de de Spoedeisende Eerste Hulp in een ziekenhuis (LPSEH).

LPLHB (Landelijk Protocol Levensreddend Handelen Brandweer)
LPA (Landelijk Protocol Ambulancezorg)
LPSEH (Landelijk Protocol Spoed Eisende Hulp)

Als u en de professionele hulpverlening hetzelfde worden opgeleid, wordt de samenwerking makkelijker.

Levensreddend handelen brandweer

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.
Op dit moment overleefd maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers.
Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar die omstanders moeten wel
weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand crucial zijn én weten wat er moet gebeuren.

Namelijk direct 112 bellen, onmiddelijk beginnen met reanimeren en met een AED het hart één of
meerdere krachtige stroomstoten toedienen. De overlevingskans van het slachtoffer van een hartstilstand
kan dan worden verhoogd naar 50 tot 70 procent. (Bron: Nederlandse Hartstichting)

Protocollen die tijdens deze cursus worden gebruikt:

 • ABCDE-Methodiek (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure / Enviroment)
 • AMPLE - Protocol (Allergies, Medications, Past, Last Meal, Events / Enviroment)
 • MIST - Protocol (Mechanism injury, Indentified injuries, Signs, Therapy)
  Dit is tevens de manier waarop een overdracht aan de professionele hulpverlening moet gebeuren.

www.veiligheidsadviesbureau.com

Kenmerken van de cursus en lokaties
Kenmerken:
 • Praktijk gerichte Levensreddend handelen cursus;
 • Duur 2,5 uur;
 • Leverbaar vanaf €40,00 euro per persoon excl. btw.;
 • Instructeur met praktijk ervaring
  (First Responder Brandweer of (Ambulancedienst)
 • Sluit aan op ambulance / brandweer protocol
  (ABCDE-methodiek);
 • Groepsgrote tot maximaal 12 personen per instructeur;
 • Meerdere reanimatiepoppen tijdens de training beschikbaar;
 • Elke cursist bedient minimaal 1x de AED en beoefend het
  beademen met een beademingsmasker.

 

Fire Rescue B.V.  
Energieweg 39
2421LX Nieuwkoop

AED training in:
Heel Nederland

- Alphen aan den Rijn
- Boskoop
- Gouda
- Eindhoven
- Utrecht
- Waddinxveen
- Nieuwkoop
- Uithoorn

Training is geschikt voor en wordt aangepast op de volgende doelgroepen:

- Levensreddend handelen voor Particulieren & bedrijven
- Levensreddend handelen voor Verenigingen van Eigenaren (VVE)
- Levensreddend handelen voor Sportvereningingen
- Levensreddend handelen voor Kerken
- Levensreddend handelen voor Kinderdagverblijven
- Levensreddend handelen voor Scholen
- Levensreddend handelen voor Buitenschoolse opvang (BSO)
- Levensreddend handelen voor Instellingen
- Levensreddend handelen voor Politie en Brandweer
- Levensreddend handelen als maatwerk product

Schrijf je in     Contact