TAS Methode

 

Fire Rescue Holding B.V. werkt volgens de door ons zelf ontwikkelde en beproefde TAS-Methode. Deze TAS-Methode komt voort uit de werkmaatschappijen Training, Assistant en Solutions.
Tijdens de Training komen wij achter de aanwezige basis kennis, brengen wij vaardigheden bij en blijven wij deze ontwikkelen in de jaren erna. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis, het personeel, materieel, materiaal en het dienstenpakket van Assistant. Uit de trainingen en de geleverde diensten door Assistant, komen vaak vraagstukken naar voren waar de klant een antwoord op wilt hebben. Hier hebben wij onze Solutions tak voor opgericht. Binnen Solutions bedenken wij structurele oplossingen voor de klant. Hier werken specialisten die zich verdiepen in de materie en wetgeving. Zij maak daarbij gebruik van hun creatieve
vermogen.  

TAS-Methode: Training, Assistant & Solutions
   
Uw vraagbaak voor veiligheidsvraagstukken.